O-Yoroi Kidobutai (TAG)

£38.99 £35.11

Awaiting Re-stock

Box contains:

1x O-yoroi (HMG + Heavy Flamethrower)
2x Crazy Koalas