Yáoxiè Remotes (Lù Duan / Rui Shi)

£29.50 £26.55

Yáoxiè Remotes (Lù Duan / Rui Shi) Ships within 10 working days (supplier restocks permitting)

Box contains:

  • 1x Lù Duān (Heavy Flamethrower)
  • 1x Rui Shi (Spitfire)